Geluiddempers

G+H is dé specialist in het op maat leveren en monteren van geluidsdempers. Door onze jarenlange ervaring bent u verzekerd van een optimale werking, zowel akoestisch als procesmatig.

In goed overleg met u bekijken wij welke oplossing in uw geval doeltreffend is en doen u een voorstel waarbij op alle factoren gelet wordt zoals:

  • Geluidseis
  • Medium
  • Temperatuur
  • Verontreiniging in het medium
  • Procestechnische eisen
  • Materiaalkeuze
  • Inbouw mogelijkheden
  • Klantspecifieke eisen

Kwartlabda koelissen, ideaal toepasbaar bij uitlaten die zowel stof als, vochtige lucht uitstoten. Vrijwel ongevoelig voor vervuiling, in tegenstelling tot absorptiekoelissen en eenvoudig te reinigen

QAN rookgasgeluidsdempers gereed voor transport

Controle meting aan inlaatgeluidsdemper voor koelmachines geleverd bij Campina Melkunie te Roermond

Brochure:

Overzichtsbrochure energiecentrales

Overzichtsbrochure geluidsdempers

Productblad Afblaasgeluidsdempers type AB

Productblad (Stoom-)afblaasgeluidsdempers

Productblad Resonator Koelissen

Productblad Geluidsdemper type SPN

Productblad Geluidsdemper type QAN

Productblad Koelissen voor hoge temperaturen

Productblad Standard Lochblechkulissen

Productblad G+H Relax koelissen