Besteksomschrijving AL50 element

Het geluidscherm dient opgebouwd te worden uit zelfdragende elementen, die op eenvoudige wijze tussen staalprofielen (HEA160) op elkaar gestapeld worden.

De elementen bestaan uit speciale profielen voorzien van een geprofileerde aluminium plaat aan de buitenzijde en een geperforeerde geprofileerde aluminium plaat (perforaties 5mm, steek 8mm) aan de binnenzijde met daartussen geplaatst een speciaal waterafstotend onbrandbaar geluidabsorberend steenwolpakket. Materiaal zeewaterbestendige aluminium plaat

De verbinding van de beplating met de profielen dient te geschieden d.m.v. een ‘ kliksysteem’

T.b.v. een goede afwatering zijn er ontwateringopeningen voorzien in de kopse zijden.

Steenwol (60mm,120kg/m³), met zwart glasvezelvlies; product volgens DIN EN 13162, onbrandbaar volgens DIN 4102, klasse A1. Lengtespecifieke stromingsweerstand:AF>50. De mineraalwol is voorzien van spouwventilatie van min. 20mm aan beide zijden.

De panelen zijn aan beide kanten voorzien van 3 inkepingen met een diepte van 8 mm en een breedte van 12,5mm.

Per paneel zijn 4 stuks rubber afdichtingen voorzien 14 mm hoog, 60+/-5 Shore A t.b.v. een goede afdichting tussen de elementen en de staalprofielen.

De afdichting tussen de panelen onderling geschiedt dankzij het mes-in-groefsysteem

De panelen voldoen aan de zware eisen van de GCW-2007 norm (de Nederlandse norm voor geluidschermen) 

Akoestische eisen:

  • Geluidsisolatie-index gemeten volgens EN 1793-2: Dlr = 25 dB.
  • Absorptiecoëfficiënten gemeten volgens EN 1793-1: Dla =12 dB

SPECIFIED RESOURCE NOT FOUND

125

250

500

1k

2k

4k

Hz

R

17

18

25

38

48

51

dB

Abs.

0.47

0.64

0.96

1.00

0.95

0.87

resources/tabelle/mit_Rahmen.res.html