Montage-instructie voor trillingsontkoppelde fundaties met G+H MAFUND

Een met G+H MAFUND trillingsontkoppelde opstelling bestaat uit een machine op een fundatieblok, opgelegd op G+H MAFUND met een randdilatatie.

Montage-instructie:

  1. Zijwandisolatie (b.v. G+H ISOVER mineraalwol) naadloos tegen de zijwand(en) aanbrengen.
  2. Het bodemvlak naadloos met PSTE-opvulplaten opvullen tot de gelijke hoogte van de te plaatsen G+H MAFUND platen (volledig uitvullen).
  3. De ruimte voor de G+H MAFUND uitsnijden op de vooraf bepaalde positie en de G+H MAFUND inleggen.
  4. Zijwanden en vloer geheel dubbel met PE-folie afdekken (min. 250µm per laag). T.p.v. naden minimaal 10 cm overlappen en goed afdichten met tape.
  5. Het storten van het beton. Er dient erop gelet te worden dat met name tijdens het inbrengen van de wapening de PE-folie niet beschadigt en de wapening geen contactbruggen met de hoofdconstructie vormt. Wij raden u aan gebruik te maken van een verloren bekistingplaat.
    Bij fundaties dikker dan 200mm dient het blok in meerdere fases gestort te worden.
  6. De dilatatie afdichten met een blijvend flexibele afdichting.

Bij de opbouw van de installatie of machine moet in ieder geval elke starre verbinding tussen de installatie en hoofdconstructie voorkomen worden. Alle verbindingen met de trillingsontkoppelde machine (leidingwerk etc.) moeten ontkoppeld worden aangesloten. (d.m.v. flexibele aansluitingen etc.)

1. Fundatie put; wand 5. G+H MAFUND

2. Fundatie put; bodem 6. PE-folie

3. Zijwand isolatie 7. Machine fundatieblok

4. PSTE-opvulplaten (leverancier: G+H MONTAGE) 8. Blijvend elastische afsluiting